چگونه رفتار کنیم ؟

 

مي دانيم كه مردم ميل دارند به همان روشي كه با آنها رفتار كنيم با ما رفتار كنند . اگر مؤدبانه رفتار كنيد با شما مؤدبانه رفتار خواهد شد. اگر با ملاحظه باشيد ، ديگران نيزدر مقابل شما با ملاحظه خواهند بود. اگر به ديگران احترام بگذاريد ديگران نيز به شما احترام خواهند گذاشت . با آگاهي از اين مسئله شما مي توانيد نحوه برخورد خود را مؤثرترين عامل در نحوه ارتباط بدانيد. اگر مي خواهيد با ساير افراد ارتباطي سالم ، صميمي و راحت داشته باشيد . اصول زير را به كار ببريد:

 

اصل 1 _ احترام متقابل :

 اگر مي خواهيد  مورد احترام ديگران واقع شويد دوكار را انجام دهيد:

اول آنكه به خود احترام بگذاريد زيرا اگر اين كار را نكنيد هيچ كس ديگر نيز اين كار را نمي كند.

دوم آنكه بايد به فرد مقابل هم احترام بگذاريد . ابراز احترام يك راه مطمئن براي كسب احترام است.

 

اصل 2 _خود را به جاي ديگران بگذاريد:

 سعي كنيد مسائل را از ديدگاه ديگران بنگريد. خواه با آنچه ديگري مي گويد موافق باشيد يا مخالف . به حق آنان براي گفتن نظرشان احترام بگذاريد . به اين نحو مي توانيد به نحو مؤثري با ديگران ارتباط برقرار كنيد.

 

 

اصل3 _ در جستجوي نقاط مشترك باشيد:

 به ندرت افرادي را مي توان يافت كه عقايدي كاملاٌ مخالف با ديگران داشته باشند . اگر به اندازه كافي دقت داشته باشيد مي توانيد نقاط اشتراك را يافته و راه حلهاي مناسب براساس آنها پيدا كنيد.

 

اصل 4 _ نيازها ، خواسته ها ، احساسات و نگراني هاي خود را مشخص و بيان نمائيد:

 در يك ارتباط صميمانه فرد با تسلط كامل بر خود مي تواند احساسات ، نيازها و نگراني هاي خود را بدون ترس از قضاوت ديگري بيان نمائيد كه در نتيجه شخص را آماده همكاري متقابل براي رفع تضادها يا حل مشكلات خواهد نمود.

 

اصل 5 _ اندكي انعطاف پذير باشيد:

 

به ندرت براي حل يك مشكل فقط يك راه حل وجود دارد هميشه مي توان  چندين راه حل قابل قبول در نظر داشته باشيد. هرچه تعداد راه حلهاي شما براي حل مشكلاتتان بيشتر باشد شانس موفقيت شما افزايش مي يابد.

 

اصل 6 _ به موقع از ديگران براي حل مشكل خود كمك بخواهيد:

 براي حل مشكلات خود به همكاري ديگران نيز نيازمنديم به موقع از آنان براي حل مشكل خود استفاده نمائيد.

 

 

 

اصل 7 _ ديد مثبت داشته باشيد و منفي بافي نكنيد:

 عبارات منفي مانند : « هرگز امكان ندارد » ، « ما به نتيجه نمي رسيم » ، شما كاملاً دراشتباهيد » به كارنبريد . اگر هم با چيزي مخالف هستيد ابتدا دلايل خود را بيان و سپس نظر مخالف بدهيد.

 

اصل 8 _ كلمه « اما ، بايد و نبايد » را از مجموعه صحبتهاي خود حذف كنيد:

 كلمه « اما ، بايد و نبايد » عامل اصلي بيشتر اضطرابها و اختلافهاست . اين كلمه را از صحبتهاي خود حذف كنيد.

 

اصل 9 _اگر روش و رفتار شما مؤثر واقع نمي شود تغييراتي در آن ايجاد كنيد:

 شما ديگران را نمي توانيد تغيير دهيد مگر آنكه اول خود شما تغيير پيدا كنيد اگر خواهان تغيير در محيط اطراف خود هستيد ساده ترين كار تغيير در رفتار خودتان است.

 

اصل 10 _ يك نفس عميق بكشيد:

 فشارهاي رواني ، اضطرابها و دلواپسي ها قدرت فكر را از انسان گرفته و مانع عملكرد مؤثر مغز مي شوند. شما براي برقراري ارتباط نياز به نيروي فكر داريد. چند نفس عميق و كمي ورزش نتيجه خوبي خواهدداشت.

 

تهيه و تنظيم: واحد منابع انساني ماريناسان

 

JoomShaper